Rotaļlietas un spēles bērniem

Rotaļlietas ne tikai izdaiļo bērna brīvo laiku un dažādo bērna un vecāku saskari, bet arī aktīvi palīdz attīstīties, spēļu formā apgūstot jaunas iemaņas, jo tieši spēles palīdz izveidot pieredzi, kuru bērns pagaid

Koka rotaļlietas

<p><span style="font-weight: 400;">Attīsto&scaron;ās koka rotaļlietas ir izgatavotas no ekoloģiski tīra materiāla un īpa&scaron;i labi piemērotas maziem bērniem. Rotaļlietas ir patīkamas taustei un veidotas, rēķinoties ar to, ka bērns tās aktīvi izmantos.

Miega lupatiņas

<p><span style="font-weight: 400;">Miega lupatiņa ir mīksta auduma salvetīte, kas papildināta ar aukliņām un mīkstām detaļām stūros, kā arī spēļu elementiem. Lupatiņas palīdz bērnam attīstīties, sajust jaunas formas, tādejādi iepazīt kaut ko jaunu un attī

Leļļu rati

<p><span style="font-weight: 400;">Lelles ir klasiska rotaļlieta, kas pazīstama jau gadsimtiem ilgi. Lelles palīdz bērniem apgūt galvenos izturē&scaron;anās modeļus. Tā kā tas bērnībā ir ļoti svarīgi, ir izveidoti daudzi palīglīdzekļi, no kuriem viens ir

Bērnu virtuves, trauki

<p><span style="font-weight: 400;">Bērnu spēļu trauki ir ļoti nepiecie&scaron;ams atribūts lomu spēlēs. Attēlojot pieaugu&scaron;os, bērni tāpat uzklāj galdus un gatavo. Spēļu trauki būs tam ļoti piemēroti, jo ir proporcionāli un bērnam ērti lietojami, tu

Lelles

<p><span style="font-weight: 400;">Lellēm ir gara vēsture un daudzi izpildījuma varianti: no mākslinieciskiem un vienkār&scaron;i dekoratīviem līdz parastām lupatu lellēm, kas izveidotas uz ātru roku. Protams, nav noliedzams, ka lelles ir viena no senākaj

Rotaļlietas zēniem

<p><span style="font-weight: 400;">Līdz noteiktam vecumam rotaļlietas zēniem var īpa&scaron;i neat&scaron;ķirties, tām var būt tikai cita krāsa, bet ar laiku bērnu intereses sāk dalīties. Kad meitenēm vairāk patīk lelles, zēni pārsvarā dod priek&scaron;ro

Rotaļlietas meitenēm

<p><span style="font-weight: 400;">Pavisam mazi bērni neaizraujas ar kaut ko konkrētu, viņi ar interesi iepazīst visus apkārtējās pasaules aspektus, bet pieaugot mazuļiem izstrādājas noteiktas aizrau&scaron;anās, ko nosaka arī dzimums. Zēni sāk interesēti